Utveckla

Inom den sociala ekonomin finns det ganska mycket resurser - det gäller bara att hitta dem! Eller hitta dem som vet vart man ska vända sig!

Rådgivning
Det finns mycket rådgivning för den sociala ekonomin. En del kostar och annat är kostnadsfritt. Exempel på organisationer som redan idag finns i våra nätverk och som man kan kontakta är: Coompanion, SISU, HSO mfl.

Samverkan
Det blir mer och mer viktigt att samverka föreningar emellan. Det kan gälla både verksamheter och olika typer av projekt. Ibland klarar man det själv och ibland kan man behöva hjälp för att hitta ett hållbart samarbete. I varje delregion finns kunskap och kompetens kring olika typer av samverkan. Hör av dig till din kontaktperson.

Utbildning
Se rubriken Utbilda eller kontakta din delregionala kontaktperson för mer information om utbildningar inom ditt område.