SENS styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 20/3 2019 ser ut enligt följande:

Ordförande: Helena Dahlström, Fågelsjö i Kulturbygd

Ledamöter:
Anne Svensson, Föreningen Kvinna Skaraborg
Lars Carling, Studieförbundet Vuxenskolan
Hasse Lundmark , HSSL
Lars-Åke Andersson, FUB Töreboda
Britt Arthursson, SRF Skaraborg
Per Ekberg, Västergötlands Idrottsförbund/SISU

Revisor: Rolf Larsson, Västergötlands Hembygdsförbund

Valberedning: Jan-Olof Berglund, Västergötlands Hembygdsförbund samt representanter från HSSL och Funktionsrätt Skaraborg