SENS styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2022 ser ut enligt följande:

Ordförande: Helena Dahlström, HSSL
Övriga ledamöter:
Lars-Åke Andersson, Funktionsrätt Skaraborg
Kristina Berneholm; Coompanion Skaraborg
Kicki Borhammar, EDCS
Per Ekberg: RF-SISU Västra Götaland
Gunnel Marwén Kastenman, SV Skaraborg

Revisor: Rolf Larsson, Västergötlands Hembygdsförbund samt ersättare Wanja Wallemyr, Quinnovindar

Valberedning: representant från EDCS, sammankallande samt representanter från SISU/idrottsutbildarna och SRF