Påverka

Den sociala ekonomin i Västra Götaland arbetar också med att påverka förutsättningarna för föreningslivet i regionen. Vi har ett råd tillsammans med politiker från regionutvecklingsnämnden, vi har aktivt varit med och tagit fram ett program till stöd för social ekonomi, bland annat. Genom att se till att våra representanter finns med i sammanhang som kan påverka föreningslivet, gör vi vår röst hörd.

.