Om oss

Social ekonomi i Västra Götaland, består av de delregionala föreningarna i Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Var och en är en självständig förening, som samverkar regionalt.

Syftet med föreningarna och vår samverkan, är att vara en resurs för den sociala ekonomin i regionen, samt att påverka och förbättra förutsättningarna för föreningslivet.

Detta gör vi på en mängd olika sätt. Vi skapar utbildningar som passar behoven, vi samverkar med varandra och hittar det stöd och den rådgivning som behövs, vi sprider kunskap och påverkar våra politiker.

Anmäl dig och/eller din förening till din delregion för att komma med och få utskick. Kontakktuppgifter finns under respektive delregion.