NAD Väst

Här kommer du kunna se exempel på hur den sociala ekonomin jobbar och fungerar i praktiken.