NAD Väst

NAD i väst - Nätverk, Aktivitet och Delaktighet

I Västra Götaland finns sedan 2019 NAD i väst, som är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och ideella organisationer. Det startade i Göteborgsområdet och Skaraborg efter förebild från Skåne. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och kommunerna samarbetar med många föreningar för att utveckla deltagarnas hälsa, språk och nätverk.

Förhoppningen är också att NAD som metod sprids och att samarbetet ska komma att omfatta fler målgrupper. Sedan sommaren 2020 är Göteborgsregionen projektägare för NAD i väst.

NAD är en metod där vi matchar nyanlända invandrare med föreningar och skapar nya vägar till möten. Våra samordnare söker upp deltagare, presenterar föreningslivet med tusentals aktiviteter och mötesplatser.

Våra deltagare som är mellan 20 - 65 år väljer aktiviteter i sitt närområde och blir matchade mot den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar.

Syfte att skapa nätverk och gemenskap

Vi utgår från individens intressen men utmanar också våra deltagare att prova på något som kan bli ett intresse och som erbjuder personlig utveckling. Ambitionen är att individen hittar hem i föreningen och skapar nätverk och gemenskap med etablerade svenskar för språkutveckling, bättre hälsa och kontakter som kan leda vidare i det svenska samhället.

När förening tar emot våra deltagare erhåller de 1500 kr per person. En engångssumma som ska hjälpa till att täcka kostnader för ledare, avgifter och material den första tiden i verksamheten.

NAD i väst är ett samarbetsprojekt mellan offentliga- och ideella organisationer och finns nu i hela Västra Götaland.

https://www.vgregion.se/NAD