Kontaktuppgifter

Vill du ha kontakt med GSE kontakta ordförande Pia Svanqvist på 076-808 13 96 eller någon annan i styrelsen.
Styrelsemedlem Organisation Roll i styrelsen
Jan Svensson Coompanion  
Pia Svanqvist GFC Göteborgs Föreningscenter Ordförande
Eric Andersson Hela Människan V Götaland  
Holger Andersson Hela Sverige skall leva  
Ippsepp Mayer HSO Göteborg Handikapporganisationernas samarbetsorgan

Sekreterare

Stig-Åke Johansson

HSO V Götaland          info [dot] case [at] telia [dot] com

 
Erling Zetterman

Länsnykterhetsförbundet   e [dot] zetterman [at] comhem [dot] se (e)rling [dot] zetterman [at] helamanniskan [dot] se

 
Pernilla Svebo Lindgren SKOOPI Socala Arbetskooperativens Intresserganisation  
Snezna Antic SIOS Sveriges Invandrarorganisationers samarbetsorganisation  
Anders Manheden VSIF Västsvenska Idrottsförbundet Kassör