Kontaktuppgifter

Vill du ha kontakt med GSE kontakta ordförande Dario Espiga på 073-0305413 eller vice ordf. Pia Svanqvist på 076-8081396
Styrelsemedlem Organisation Roll i styrelsen

Dario Espiga

Pia Svanqvist 

Snezana Antic


Marie-Louise Hård af Seger
GFC Göteborgs FöreningsCenter 

ABF Göteborg

 

 Skoopi GR Sociala Arbetskooperativens.       intresseorganisation                                        

Ordförande

vice ordf.

Kassör


Sekreterare

 

Diana Ghinea Coompanion GR Ledamot
Eric Andersson Hela Människan V Götaland Ledamot
Ulla Herlitz Hela Sverige skall leva

Ledamot

Stig-Åke Johansson

Funktionsrätt VG

Ledamot

Erliing Zetterman 

Länsnykterhetsförbundet

Ledamot

Ewa LInderholm Widell

RF Västra götaland

Ledamot

 

   
Lars Sundling RF Västra Götaland Suppleant
Pernilla Svebo Skoopi GR Suppleant