Kontaktuppgifter

Social ekonomi i Fyrbodal (SEF) har idag lokaler ihop med Coompanion Fyrbodal.

Kontaktuppgifter:
Marie Pettersson
SEF
c/o Coompanion Fyrbodal
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
Tel. 070-592 06 01
marie.pettersson(a)coompanion.se