Hitta pengar

Den viktigaste frågan - vad behöver ni pengar till? Det vanligaste felet föreningar gör, är att de först hittar pengar och sedan kommer på något att göra. Det blir inte bra. Först ska man ha ett mål, något man vill göra. Därefter kan man börja leta resurser.

Gör en inventering av era egna resurser – hur många är vi och vad kan vi själva bidra med i tid och pengar? Kan vi hitta finansieringen lokalt? Vilka är intressenterna i vårt utvecklingsarbete? Oftast finns det mer resurser på hemmaplan än vad man har tänkt sig.

 

Programmet för socialt entreprenörskap

Det finnasregionala medel för att utveckla den sociala ekonomins entreprenörskap, och de delregionala resurserna för social ekonomi har en aktiv roll i att stödja dem som vill söka projektmedel. Det går att söka förprojekt och idéutvecklingsprojekt upp till 50 000 kronor. Större projekt kan söka upp 200 000 kronor för sina utvecklingsidéer. Kontakta din delregion för mer information.
www.vgregion.se/socialtentreprenorskap
 

 

Lån

Inom den sociala ekonomin samarbetar vi mycket med dels de lokala sparbankerna, och dels Ekobanken och JAK-banken. Dessa har ofta en lokal anknytning och stödjer ofta föreningslivet på sin ort.

Ekobanken                                   JAK-banken
www.ekobanken.se                      www.jak.se

 

Projektmedel

Om det finns projektmedel för det ni vill göra beror på en mängd olika faktorer. Det kan vara t ex att er idé stämmer med vad utlysningen av projektmedel har för syfte, möjligheten för er att genomföra projektet, eller hur lång tid det har gått på innevarande programperiod. Ta helst kontakt med er delregion för att få råd och hjälp med er idé. Om inte annat, så vet de säkert vem som kan hjälpa er.

 

Kreditgaranti

I Västra Götaland finns en kreditgarantiförening, Mikrofonden Väst, som är till för den sociala ekonomin. En kreditgarantiförening kan hjälpa er med garantier om ni ska låna pengar i en bank, så att ni inte behöver gå i personlig borgen. Naturligtvis förutsatt att ni har en hållbar idé. Kontakta tjänstemannen på Mikrofonden Väst för mer information eller gå in på hemsidan för Mikrofonden Väst