Föreningen

Föreningen Social Ekonomi Sjuhärad leds av en styrelse enligt följande:

Ordförande:         Jan Nolin, Föreningen Hemgården Borås

Vice ordförande:  Anita Zetterman, Västra Götalands Idrottsförbund

Ledamöter:     

Camilla Karlsson, Borås Folkhögskola, 

Catharina Rapp, Studieförbundet Vuxenskolan,

Arne Skoglarsson, Norrby IF,

Anders Hjorth,  Överenskommelsen Borås,

Affe Hedlund SISU Idrottsutbildarna. 

 

Revisor:               Claes Bergquist, HSSL Sjuhärad

                

Valberedning:      Per Jagemark, SISU Idrottsutbildarna

Administration:    Carina Krii, Coompanion Sjuhärad