Föreningen

Vem och vilka är vi?

När regionen ordentligt tog tag i frågor om social ekonomi för snart 10 år sen och satte ett program och ett råd för social ekonomi formades nätverk i Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborg. Motorer i nätverken är på alla håll Coompanion och därutöver andra aktörer som varierar lite mellan de fyra nätverken. Någon samlad riksorganisation finns inte men på många andra håll finns också nätverk och föreningar för social ekonomi, ibland med bara våra egna aktörer och ibland även med det offentliga som medlemmar.

Social ekonomi med föreningar, kooperativ, stiftelser etc. är en mångfacetterad skara verksamheter och totalt betyder vi mycket för tillkommande arbetstillfälle och samhällsekonomin. Att vara medlem i den ideella föreningen SENS gör vår egen röst från Skaraborg starkare och vi har satt en låg medlemsavgift för att det ska kunna vara en markering av tillhörighet i samhällets tredje sektor förutom nyttan för den egna organisationen.

SENS består av medlemmar från olika organisationer och föreningar. En komplett förteckning på våra medlemmar ser du i länken nedan SENS MEDLEMSLISTA.