Föreningen

GSE Göteborgsregionens sociala ekonomi bildades år 2005 för att ....
  • utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom den sociala ekonomin
  • utgöra beredningsorgan eller mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd till den sociala ekonomin
  • uppvakta politiker och andra beslutsfattare för att stärka och synliggöra den sociala ekonomins roll i samhällsutvecklingen
  • söka medel och för medlemmarnas räkning driva informations- och utvecklingsprojekt
  • utse ledamöter till styrgrupp för den lokala överenskommelsens kansli
  • ansvara för Göteborgs stads och Social ekonomis kansli och personal för den lokla överenskommelsen.