Föreningen

De första initiativen till att starta Nätverket för Social Ekonomi Fyrbodal (SEF) togs redan i början på år 2005, men det dröjde ytterligare något år innan nätverket kom igång. Sedan mars 2013 är SEF en ideell förening.

Ordförande för föreningen är Kjell Fogelberg från HSSL Fyrbodal. Övriga styrelseledamöter är Marie Pettersson (Coompanion), Miriam Sannum (SV) Lars Jusonius (HSO) och Thomas Franzén (SISU).

Nedan återfinns våra stadgar.