Sjuhärad

Social Ekonomi Sjuhärad är en ideell förening vars medlemsföreningar representerar en mångfald av idéburna organisationer och föreningar. Vi vill bli fler! Välkommen att anmäla dig/er förening för att ta del av vad som är på gång hos oss!

§2 ÄNDAMÅL.

Föreningens ändamål är att vara ett samarbetsorgan för aktörer inom social ekonomi i Sjuhärad. Föreningen ska arbeta för att stärka och synliggöra den sociala ekonomins roll för samhällsutvecklingen och bevaka att medlemmarna har relevant information och kunskap om hur man söker såväl lokala som regionala och nationella, offentliga stöd riktade till den sociala ekonomin. Föreningen kan även söka och driva projekt som syftar till att stärka den sociala ekonomin i Sjuhärad och därmed förenlig verksamhet.