SENS Skaraborg

SENS är en ideell och politiskt obunden förening som skall främja samarbete mellan nätverkets medlemmar för att utveckla den sociala ekonomin i Skaraborg. Föreningen skall vara en plattform för aktörer inom social ekonomi och verka för att tydliggöra kraften inom sektorn. Medlemmar kan vara kooperativ, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller stiftelser.

 

SENS bildades 2004 ur ett nätverk bestående av projektägare som erhöll medel från EU socialfond (gamla Mål 3 som upphörde 2007). Vi såg behovet av en plattform för att kunna representera Skaraborgs sociala ekonomi. Motiv var och är att mötas, utbyta idéer och samverka samt att inhämta mer kunskap till oss verksamma inom social ekonomi.

Vi tror att ingen annan kan vara bättre på att utveckla den sociala ekonomin än den sociala ekonomins egna organisationer. Genom samarbete vill vi ta tillbaka initiativet när det gäller en samhällsutveckling som mer och mer måste bygga på att fler aktörer tar på sig nya uppgifter.

Medlemsavgiften i SENS är 200 kr och sätts in på plusgirokonto: 148993-9.
I meddelanderaden skriver ni vad föreningen heter, organisationsnummer, mailadress till föreningen samt telefonnummer.

 

 

Bifogade filer: 
PDF icon stadgar_sens_2016.pdf