GSE Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

GSE Göteborgsregionens sociala ekonomi är en ekonomisk förening som består av 10 paraplyorganisationer som tillsammans indirekt ansluter många tusen medlemmar. Vi samarbetar i GSE för att vi vill utveckla Göteborgsregionen. Vi tror att ingen annan kan vara bättre på att utveckla den sociala ekonomin än den sociala ekonomins egna organisationer. Genom samarbete vill vi ta tillbaka initiativet när det gäller en samhällsutveckling som mer och mer måste bygga på att fler aktörer tar på sig nya uppgifter.

Nätverkets medlemmar är idag

  • Coompanion Göteborg
  • GFC Göteborgs FöreningsCenter
  • Hela Människan V Götaland
  • Hela Sverige skall leva
  • Funktionsrätt GBG
  • Funktionsrätt Västra Götaland
  • Länsnykterhetsförbundet
  • SKOOPI GR Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation
  • SIOS Sveriges Invandrarorganisationers Samverkansorganisation
  • VGIF Västra Götalands idrottsförbund