Aktuellt i Skaraborg

Välkomna till SENS Årsmöte

Årsmötet äger rum den 20/3 2019 kl. 18:30 i Estridsalen, Kulturkvarteret i Hjo 

SENS är en av parterna i projektet NAD i Väst ( Nätverk - Aktivitet – Delaktighet).

NAD i Väst syftar både till att stärka nyanländas etablering och det civila samhällets roll i samverkan med offentlig sektor. NAD-aktiviteterna ska underlätta för nyanlända att hitta vägen in i föreningslivet och genom det stärka sina sociala nätverk, öva svenska samt delta i hälsofrämjande och studiemotiverande aktiviteter.

Nyanlända ska också få kunskap om det civila samhällets roll i stort och föreningslivets uppbyggnad. Genom NAD i Väst får det civila samhället också möjlighet att nå ut till fler nyanlända och potentiella nya medlemmar.

NAD är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen, Arbetsförmedlingen samt plattformarna GSE (Göteborg) och SENS (Skaraborg). Planen är att NAD-projektet utökas till att även omfatta Fyrbodal och Sjuhärad.

Projekten inom programmet för socialt entreprenörskap som beviljats medel och kommer att vara igång i Skaraborg under 2019 är REKO-ringar samt Kooperativet Kanalslussen.