Aktuellt i Sjuhärad

Social Ekonomi Sjuhärad vill verka för fler Överenskommelser i Sjuhärad

Överenskommelsen handlar om hur det offentliga (stat, kommuner och landsting/regioner) samt de idéburna organisationerna (föreningar, stiftelser, kooperativ mf.l) ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden i framtiden. 

I Sjuhärad har Borås blivit först med att få fram en Överenskommelse, www.boras.se/overenskommelsen Den kom till efter en omfattande process som pågick i cirka två år och omfattade stormöten, fokusgrupper, skrivargrupper och en remissomgång. Nu pågår arbetet att tillämpa den genom att utveckla och fördjupa konkreta samarbeten bl.a. i form av IOP:er, Idéburet Offentligt Partnerskap.

Social Ekonomi Sjuhärad vill verka för liknande processer i övriga Sjuhärad.